Overslaan en naar de inhoud gaan

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school.

Het schoolreglement bestaat uit drie belangrijke delen:

  • Het schoolreglement
  • De afsprakennota
  • Het pedagogisch project

De leerling kan niet worden ingeschreven zolang de ouders het schoolreglement, met inbegrip van
het pedagogisch project en de afsprakennota, niet voor akkoord hebben ondertekend.

Het schoolreglement

In het schoolreglement vind je de rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. 

De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie in het stedelijk onderwijs Aalst zijn vastgelegd in het pedagogisch project (PPSOA).

Voor alle stedelijke basisscholen van Aalst geldt het schoolreglement en het pedagogisch project dat je onderaan deze pagina als PDF-bestand kan downloaden.

De afsprakennota

Bij het schoolreglement hoort een afsprakennota. Naast informatie over de identiteit van de school ontvang je in document eveneens een aantal afspraken (wat wij van de kinderen/ouders verwachten) die het samenleven op school aangenamer maken.

Op de pagina Praktisch op de website kan je enkele belangrijke praktische zaken terugvinden. De volledige afsprakennota kan u onderaan deze pagina als PDF-bestand downloaden.