Overslaan en naar de inhoud gaan

Leerlingenraad

Wat doet de leerlingenraad? Hoe worden de leden verkozen? En wat hebben ze allemaal al gerealiseerd? Maak kennis met onze leerlingenraad!

Leerlingen leren mee-denken over school en leren discussiëren over afspraken en regels. Ze leren luisteren naar elkaars mening, ideeën, suggesties, voorstellen, bespreken knelpunten en zoeken samen naar oplossingen. Dat gebeurt allemaal in de leerlingenraad. Wat wenselijk en haalbaar is, wordt gerealiseerd. Op die manier worden de leerlingen nauw betrokken bij het schoolbeleid en leren ze samen mee verantwoordelijkheid dragen.

Verkiezing

In het begin van het schooljaar gebeurt er in elke klas vanaf het derde leerjaar van de lagere school een verkiezing voor een afvaardiging in de leerlingenraad. In elk leerjaar wordt telkens één leerling verkozen (vb. 1 leerling in 3A en 1 leerling in 3B enz.), zij zullen zetelen in de leerlingenraad van onze school. De verkiezing gebeurt op democratische wijze in de betreffende klassen. De leerlingenraad wordt voorgezeten door juf Jo-Ann en juf Joke V.

Samenkomst en agenda

De leerlingenraad komt minimum 3 maal per jaar samen. In elke klas worden er op voorhand in gezamenlijk overleg agendapunten gekozen om te bespreken of naar voren te brengen op de leerlingenraad. Elke klasafgevaardigde neemt de agendapunten mee naar de leerlingenraad. Ook de ideeën en voorstellen van het eerste en tweede leerjaar worden bezorgd aan juf Jo-Ann en juf Joke V. Elke vertegenwoordiger brengt nadien verslag uit aan zijn klas over de leerlingenraad. De voorstellen van de leerlingenraad worden altijd besproken in het leerkrachtenteam en de vriendenkring.

Realisaties

Basketbalpaal, wieltjesdag, krijtjesdag, sporttruitjes voor de interscholenwedstrijden, sanitaire verbeteringen in toiletten, afspraken over voetbalterrein, meer vuilnisbakjes, zitbanken op de speelplaats, meer groen en kleur op de speelplaats, speelplaats-speelgoed, bloembakken, ideeënbus leerlingen en nog veel meer.

De verkozen leden komen voor de eerste maal bijeen