Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy en gebruikersovereenkomst

Hier vind je meer informatie over de gebruikersovereenkomst van deze website en de privacyverklaring van het stedelijk basisonderwijs Aalst.

Gebruikersovereenkomst

Deze website is eigendom van Stad Aalst.

Door gebruik te maken van deze website gaat de gebruiker akkoord met onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Privacybeleid inzake het gebruik van onze website

Wanneer je onze websites bezoekt worden bepaalde gegevens verzameld die ons in staat stellen om onze website te verbeteren en om je surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken.

Bij het bezoeken van onze websites verzamelen we je domeinnaam (IP-adres), informatie over de pagina’s die je hebt geraadpleegd om naar onze site te gaan, informatie over de pagina’s die je op onze website bezoekt, je emailadres (als je dit aan ons communiceert) en andere informatie die je ons vrijwillig verstrekt.

Onze websites maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de gebruiker worden gezet door de server van een website. Cookies maken de surfervaring gemakkelijker en aangenamer, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of hun voorkeuren anoniem bij te houden. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics. Op basis van deze anonieme analyses kan de stad deze site beter afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de gebruikers. Als je onze website verder bezoekt zonder de cookie-instellingen aan te passen en de link 'ga verder' aanklikt gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardt. Als je niet wilt dat een website cookies op je computer plaatst, kun je je browser zo instellen. Als je de cookies weigert, is het mogelijk dat sommige onderdelen van deze website niet of niet optimaal werken.

Verantwoordelijkheid

De stad gebruik Google Maps om locaties weer te geven. De stad is niet verantwoordelijk voor de correctheid van de kaartgegevens van Google Maps. Kaartfouten kan je rechtstreeks via Google Maps rapporteren. De stad is wel bevoegd voor de interessepunten die toegevoegd worden in verschillende lagen op het plan. Fouten of opmerkingen hierover kan je doorgeven via info@aalst.be.

De stad is niet aansprakelijk voor mogelijke beperkingen van het internet of de browser die je gebruikt om deze site te bezoeken. De stad neemt voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen virussen of andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van data of schade aan computersystemen door gebruik van elementen van deze website.

De stad staat te allen tijde open voor meldingen van kwetsbaarheden, probeert deze zo snel mogelijk op te lossen, en rekent tevens ook op uw medewerking om alles zo veilig mogelijk te houden. De volledige responsible disclosure kan nagelezen worden via: https://aalst.be/infofiche/responsible-disclosure.

Auteursrecht en gebruik beeldmateriaal

De inhoud van de website is auteursrechtelijk beschermd ( = copyright). Dit betekent dat de stad eigenaar is van alle informatie op deze website. Om foto-, beeld- of videomateriaal te gebruiken of verspreiden vraag je vooraf toestemming. Dit kan via info@aalst.be. Hergebruik van teksten is toegestaan mits bronvermelding.

Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan per e-mail naar info@aalst.be of per brief naar: administratief centrum, Werf 9 - 9300 Aalst

Daarnaast heb je het recht om een klacht neer te leggen bij de Vlaamse Toezichtcommissie op contact@toezichtcommissie.be.

Historiek van deze overeenkomst

Aangezien de manier waarop we met jouw persoonsgegevens omgaan kan wijzigen, vinden we het belangrijk om je goed te informeren over wanneer onze gebruikersovereenkomst werd aangepast.

Laatst bijgewerkt op 18/10/2021.

Privacyverklaring

Identiteit

Scholengemeenschap stedelijk basisonderwijs Aalst heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders, cursisten nodig voor haar onderwijsactiviteiten.

Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders, cursisten worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;
 • de leerlingenadministratie of cursistenadministratie;
 • de leerlingenbegeleiding of het cursistenvolgsysteem;
 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;
 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;
 • de dienstverlening en publiciteit door OVSG/AVSG/KOOGO;
 • de facturatie;
 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);
 • de naleving van andere wet- en regelgeving;
 • het behandelen van geschillen;

Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

Rechten van leerlingen en ouders, cursisten

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.
 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Stuur daarvoor een e-mail naar privacy@aalst.be

Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.

Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.

Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan OVSG/AVSG/KOOGO, het begeleidend CLB, het ondersteuningsnetwerk, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, VAN IN, Die Keure, Plantyn, DKO3, WISA, VOLG.

Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk of in de statuten van OVSG/AVSG/KOOGO bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

Functionaris gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving.

Hier vind je de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming: informatieveiligheid@oost-vlaanderen.be.

Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de functionaris gegevensbescherming.

Hier vind je de contactgegevens van het aanspreekpunt: privacy@aalst.be.

Meer weten

Voor mee info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be/ en https://www.privacycommission.be/nl.

Wijziging privacyverklaring

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen niet worden uitgesloten.

Na elke aanpassing wordt de datum vermeld waarop dit document voor het laatst is bijgewerkt.

Laatst bijgewerkt op 18/10/2021.