Overslaan en naar de inhoud gaan

Levensbeschouwelijke vakken

Uit welke levensbeschouwelijke vakken kan ik kiezen op school? We geven jou op deze pagina graag een woordje uitleg!

In het stedelijk lager onderwijs hebben de ouders de mogelijkheid te kiezen tussen de zes wettelijk erkende godsdiensten, zijnde: katholieke, protestants-evangelische, israëlitische, anglicaanse, islamitische en orthodoxe godsdienst, of voor de cursus niet-confessionele zedenleer.

Bij de eerste inschrijving van een leerplichtig kind bepalen de ouders schriftelijk hun keuze. Deze keuze kan gewijzigd worden als de ouder(s) vóór 30 juni van dit schooljaar meedelen dat ze volgend schooljaar willen veranderen van godsdienstkeuze. De ouders vragen dan een formulier bij de directeur en bezorgen dit terug.

Ouders die op basis van hun religieuze of morele overtuiging fundamentele bezwaren hebben tegen het volgen van één van de erkende levensbeschouwelijke vakken, ontvangen van de directeur een verklarende nota met betrekking tot hun rechten en plichten bij bezwaren tegen het volgen van één van de erkende levensbeschouwelijke vakken. Conform de voorschriften van deze nota, dienen de betrokken personen hun aanvraag tot vrijstelling in bij de directeur binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de eerste schooldag vanaf september of vanaf de dag van inschrijving. Het “Formulier vrijstelling godsdienst/zedenleer” is te bekomen bij de directie.