Overslaan en naar de inhoud gaan

Externe partners

Als school werken wij nauw samen met externe partners om de leerlingen nog beter te ondersteunen. We stellen ze graag aan jou voor.

CLB

Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waar leerlingen, ouders, leerkrachten en schooldirecties een beroep kunnen op doen voor informatie, hulp en begeleiding.

Het schoolbestuur heeft voor onze school een beleidscontract afgesloten met het CLB GO! Dender, Zonnestraat 25 te Aalst (tel. 053 60 32 80, info@clbaalst.be).

De begeleiding van de leerlingen door het CLB situeert zich op de volgende domeinen:

 • Leren en studeren
 • Onderwijsloopbaan
 • Psycho-sociaal functioneren
 • Preventieve gezondheidszorg

Tussenkomst van het CLB is verplicht in het kader van de preventieve gezondheidszorg (de medische consulten) en het opvolgen van de leerplicht. Voor de andere domeinen is de begeleiding niet verplicht.

Het CLB-team staat onder leiding van directeur Deborah Van Humbeeck.

Onthaler voor onze school is Elise Cardon.

Voor de medische consulten kleuter, L5 en L6 van onze school is Wendy De Grauwe verantwoordelijk.
Voor de medische consulten L1, L2, L3 en L4 van onze school is Sylvia Beulens verantwoordelijk.

Data van consulten worden tijdig meegedeeld door de leerkrachten.

Huiswerkbegeleiding

Heel wat kansarme kinderen en jongeren ervaren moeilijkheden bij het maken van huiswerk. Om de onderwijskansen van deze kinderen en jongeren te verhogen organiseren enkele organisaties studieondersteuning aan huis. Onze school werkt hiervoor samen met:

Huis van het kind

Wie opvang zoekt, geen raad weet met een huilbaby of puberende kinderen of met andere opvoedingsproblemen kampt, kan in het Huis van het Kind terecht. Van bij het prille begin van de zwangerschap tot het moment dat je kind afstudeert, helpen de medewerkers je graag verder met je vragen. Ook grootouders of professionelen zijn welkom voor advies. De medewerkers luisteren naar je vragen en zoeken een passend antwoord.

Onderaan deze pagina vind je een link met meer informatie over het huis van het kind op de website van Stad Aalst.

Huis van het Kind | Stad Aalst

OVSG

Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. OVSG promoot en ondersteunt het onderwijsproject van steden en gemeenten. OVSG maakt de volgende kernopdrachten waar voor de leden:

 • Pedagogische begeleiding: de pedagogische begeleidingsdienst helpt scholen en teams om hun pedagogisch project te realiseren en kwaliteitsvol onderwijs uit te bouwen. De school kan bij de pedagogische begeleiding terecht voor alle pedagogisch-didactische vragen of innovaties. Na een doorlichting geeft de begeleiding ondersteuning.
 • Nascholing en service
 • Jurering en evaluatie
 • Consulting-juridische ondersteuning
 • Protocollen Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Begeleiding van een dossier scholenbouw
 • Publicaties en administratieve software
 • Sport- en openluchtklassen
 • Belangenbehartiging

Gemeentelijk onderwijs =

 • Onderwijs dicht bij de burger
 • Openbaar onderwijs, open voor iedereen
 • Aanspreekbaar en democratisch verkozen bestuur
 • De gemeente voert een integraal beleid waar onderwijs deel van uitmaakt en speelt in op
 • lokale noden.